rad blog programowanie, majsterkowanie, życie

Jak przekonwertować PDF do obrazka (JPEG/PNG/BMP)

J

PDF to dobry format gdy chcemy na stronie udostępnić materiały do wydruku, mieć pewność że dokument zostanie wyświetlony w niezmienionej formie lub skorzystać z pewnych zabezpieczeń jakie oferuje.

Czasem jednak bardziej uniwersalny okazuje się zwykły obrazek. W tym artykule pokażę trzy sposoby jak zmienić PDF w plik graficzny. Z poziomu przeglądarki internetowej, graficznego interfejsu użytkownika i wiersza poleceń. Wszystkie z nich dostępne są z poziomu najpopularniejszych systemów operacyjnych w tym Windows i Linux więc każdy z pewnością znajdzie rozwiązanie odpowiednie dla siebie.

W przypadku konwersji pliku PDF do obrazka, dokument ten możemy potraktować jako wydrukowaną kartkę papieru, a taką konwersję jak skanowanie. W celu uzyskania satysfakcjonującego rezultatu czasem będziemy musieli określić DPI czyli ilość kropek, które będą reprezentować 1 cal dokumentu. Standardowa wartość dla domowych drukarek to 300 dpi i jest ona dobrym punktem wyjściowym. Jeśli rezultaty będą niezadowalające możemy poeksperymentować z innymi wartościami, np. 150, 600 czy 1200. Będą one wpływać na jakość obrazka, ale również o czym należy pamiętać na jego rozmiar.

Sposób 1. Web: smallpdf.com

Usługi takie jak Smallpdf.com to szybki i prosty sposób na przekonwertowanie pliku, otwieramy stronę, przeciągamy plik i nasze obrazki są gotowe do pobrania.

Rozwiązanie to może jednak nie być odpowiednie jeśli konwertowane przez nas dane są poufne, plik jest bardzo duży lub chcemy mieć większą kontrolę nad całym procesem.

Sposób 2. GUI: GIMP

GIMP to świetny, otwartoźródłowy program do edycji grafiki rastrowej. Jeśli jeszcze nie masz zainstalowanego go na swoim komputerze, to możesz bezpłatnie pobrać go ze strony gimp.org.

  1. Otwórz GIMPa
  2. Przeciągnij plik PDF na okno programu
  3. Używają klawisza Ctrl i myszki, zaznacz interesujące Cię strony
  4. Otwórz strony jako: Obrazy – spowoduje to, że każda ze stron zostanie otworzona jako osobny obraz/zakładka
  5. Rozdzielczość: 300 piksele/in
  6. Zaimportuj
  7. Teraz możemy zapisać nasz obraz w wybranym formacie: Plik > Wyeksportuj jako…

Sposób 3. CLI: Ghostscript

gs -sDEVICE=png16m -dTextAlphaBits=4 -r300 -o sample_%d.png sample.pdf

-sDEVICE=png16m definiuje format pliku wyjściowego, inne formaty
-dTextAlphaBits=4 aktywuje antyaliasing dla tekstu
-r300 ustawia DPI na 300
-o sample_%d.png określa nazwę pliku wyjściowego, %d to numer strony

Ghostscript posiada całkiem niezłą dokumentację, w której znajdziemy np. możliwość eksportowania tylko wybranych stron (-dFirstPage=, -dLastPage=, -sPageList=) czy ustawienia jakości dla plików JPEG (-dJPEGQ=N).

Add comment

rad blog programowanie, majsterkowanie, życie

Kategorie