Archive for the 'PHP' Category

Spout – fast and simple alternative for PHPExcel/PhpSpreadsheet

http://opensource.box.com/spout/

rozmiar bazy danych

Continue reading ‚rozmiar bazy danych’

Jak odczytać typ MIME pliku

Linux:

file -b --mime-type nazwa_pliku

przykład:

rad@ubuntu:~$ file -b --mime-type abs-guide.pdf
application/pdf

PHP:

W zależności od posiadanej wersji PHP, możemy użyć funkcji mime_content_type() (deprecated) lub np. Fileinfo.