Jak utworzyć skrót do Battlefield Play4Free

Wspominałem już o skrypcie w AutoIt, który automatyzuje proces logowania i uruchamiania gry Battlefield Play4Free. Od kiedy wprowadzono[src] na stronie opcję „Remember Me” istnieje na to jednak prostszy sposób, bez potrzeby wykorzystywania dodatkowych aplikacji.

Możemy po prostu zalogować się na stronie zaznaczając opcję „Remember Me”, a następnie utworzyć skrót do strony „Play Now”, która uruchamia grę.

Oto prosta instrukcja jak krok po kroku utworzyć skrót do gry Battlefield Play4Free w domyślnej przeglądarce internetowej:

  1. Otwieramy domyślną, wspieraną przez grę przeglądarkę internetową i logujemy się na stronie Battlefield Play4Free zaznaczając opcję „Remember Me”.
  2. Tworzymy nowy skrót np. na Pulpicie. Klikamy prawym klawiszem myszki na Pulpicie i z menu kontekstowego wybieramy Nowy > Skrót.
  3. Jako lokalizację podajemy: https://battlefield.play4free.com/en/playnow.
  4. Klikamy Dalej
  5. Podajemy nazwę, np. „Battlefield Play4Free”
  6. Klikamy Zakończ

Tak utworzony skrót uruchomi grę przez domyślną przeglądarkę internetową bez potrzeby każdorazowego logowania się na stronie przez kolejny miesiąc. Tyle ważne jest ciasteczko bez dodatkowych modyfikacji.

Na chwilę obecną wspierane są przeglądarki Internet Explorer, Firefox i Chrome. Jeśli z jakiegoś powody chcecie uruchamiać grę przez inną przeglądarkę niż wasza domyślna, bo np. korzystacie z Opery, która nie jest wspierana, będziecie musieli utworzyć bardziej zaawansowany skrót. Skrót powinien uruchamiać przeglądarkę internetową i podawać wyżej wymieniony adres przy użyciu odpowiedniej opcji wiersza poleceń.

Oto przykład „lokalizacji” z pkt. 3 dla różncyh przeglądarek:
Internet Explorer:

"%PROGRAMFILES%\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" https://battlefield.play4free.com/en/playnow

Firefox:

"%PROGRAMFILES%\Mozilla Firefox\firefox.exe" https://battlefield.play4free.com/en/playnow

Chrome:

"%USERPROFILE%\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe" https://battlefield.play4free.com/en/playnow

Oczywiście „lokalizacje” te, mogą się różnić w zależności od wersji systemu operacyjnego, przeglądarki, wersji językowej czy preferencji użytkownika.

0 Responses to “Jak utworzyć skrót do Battlefield Play4Free”


  • No Comments

Leave a Reply