rad blog programowanie, majsterkowanie, życie

Jak zmienić adres MAC karty sieciowej

J

Adres MAC jest unikatowym identyfikatorem karty sieciowej, nadanym przez jej producenta. Składa się z 6 bajtów i zapisany jest szesnastkowo np. 12:34:56:78:90:AB. Pierwsze 3 bajty identyfikują producenta (OUI and Company_id Assignments), pozostałe 3 bajty oznaczają unikatowy egzemplarz karty.

Ze względu na swoje właściwości, adres MAC stosowany jest często w celu autoryzacji lub nakładania restrykcji. Dlatego warto wiedzieć jak taki adres odczytać, a nawet go zmienić.

Linux

Jak odczytać adres MAC

W Linuksie, adres MAC zainstalowanej karty sieciowej możemy sprawdzić np. przy pomocy polecenia ifconfig, znajdziemy go w części HWaddr odpowiedniego interfejsu sieciowego:

ifconfig -a | grep HWaddr
Jak zmienić adres MAC

Aby szybko zmienić adres MAC na 00:22:fa:00:00:00 dla interfejsu eth0 wystarczy:

sudo ifconfig eth0 down hw ether 00:22:fa:00:00:00
sudo ifconfig eth0 up

Zmiana ta jednak będzie aktywna tylko do ponownego uruchomienia komputera. Jeśli chcemy, aby adres był zmieniany automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera będziemy musieli edytować plik /etc/network/interfaces

sudo gedit /etc/network/interfaces

i dodać wiersz hwaddress ether 00:22:fa:00:00:00 odpowiedzialny za zmianę adresu MAC dla odpowiedniego interfejsu (tutaj eth0):

auto lo
iface lo inet loopback
 
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
hwaddress ether 00:22:fa:00:00:00

Jeśli chcemy sprawdzić czy konfiguracja jest prawidłowa wcale nie musimy ponownie uruchamiać komputera, wystarczy zrestartować odpowiednią usługę:

sudo /etc/init.d/networking restart

Add comment

rad blog programowanie, majsterkowanie, życie

Kategorie